เกี่ยวกับเรา
 

เจ้าของยี่ห้อ ADR คือ 
เอดีอาร์ กรุ๊ป (ADR GROUP)

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี

Slider_Gedung_SS.jpg (108 KB)
business-partners-handshake-international-business-concept.jpg (1.38 MB)

ตั้งแต่ปี 2009 ทาง เอดีอาร์ กรุ๊ป แต่งตั้ง
บริษัท ชัวร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ยี่ห้อ ADR
ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

และในปี 2019 บริษัท ชัวร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ตัดสินใจร่วมมือกับ
บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด
เพื่อการกระจายสินค้าในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึงอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน

ติดต่อฝ่ายขาย
บริษัท ที อาร์ ดับบลิวเอเชียติ๊ก จากัด

เลขที่ 46 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. +662 494 3800 ต่อ 110-120